ประกาศรับซื้อสินค้า


มะลิ

เส้นผัดไทยอย่างเี 10 กก

เส้นเล็ก 13 กก

เส้นใหญ่น้ำ 74 กก

เส้นใหญ่ผัด 23 กกประกาศอื่นๆ

ชื่อประกาศรับซื้อสินค้า วันที่ประกาศ
มะลิ 29 ม.ค. 2561
มะลิ 29 ม.ค. 2561
ไก่สด 18 ม.ค. 2561
ออเดอร์ร้านเฮียมงกุฎ 18/01/61 18 ม.ค. 2561
ประกาศสั่งซื้อสินค้าวันที่ 18/8/2560 18 ส.ค. 2560