กิจกรรม


  10
ม.ค. 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ด้วยบริษัท เอสอาร์ แอสเซ็ท จำกัดได้เล็งถึงความสำคัญของเด็ก และ เยาวชน ซึ่งจะก้าวขึ้นไปเป็นกำลังของชาติในอนาคตและเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยส่วนหนึ่งได้สนับสนุนเป็นของขวัญ และ อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตบทความอื่นๆ


placeholder
  10
ม.ค. 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ด้วยบริษัท เอสอาร์ แอสเซ็ท จำกัดได้เล็งถึงความสำคัญของเด็ก และ เยาวชน ซึ่งจะก้าวขึ้นไปเป็นกำลังของชาติในอนาคตและเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยส่วนหนึ่งได้สนับสนุนเป็นของขวัญ และ อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม