กิจกรรม


  17
ส.ค. 2560

เดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค จัดกิจกรรม “One Day for Change"

ดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย รวมพลังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “One Day for Change หนึ่งวันของพี่เปลี่ยนชีวิตของหนู” ภายใต้แนวคิด DAN DAY FOR KIDS SPIRITS FOR THE FUTURE
     เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย จำกัด (Dentsu Aegis Network หรือ DAN) ได้รวมพลังจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำปี โครงการ“ One Day for Change หนึ่งวันของพี่เปลี่ยนชีวิตของหนู” ภายใต้แนวคิด DAN DAY FOR KIDS SPIRITS FOR THE FUTURE ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร

กิจกรรมดังกล่าวนำโดย นายวิชัย สุภาสมบูรณ์ ประธานกรรมการอิสระ ร่วมกับ นายอมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายวิรัช หวังเจริญวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือกลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์คฯ กว่า 500 คน ไปลงพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม ให้แก่ น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม โดยกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพ และแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอนศิลปะ การสาธิตการจัดทำแปลงปลูกผักสวนครัว และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สัมผัสเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆนักเรียนในการเข้าถึงโลกเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่น้องๆ เป็นอย่างมาก

กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย จำกัด ได้รวมพลังจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำปี โครงการ“ One Day for Change หนึ่งวันของพี่เปลี่ยนชีวิตของหนู” ภายใต้แนวคิด DAN DAY FOR KIDS SPIRITS FOR THE FUTURE ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร

นอกจากนี้คณะผู้บริหาร และ พนักงานในเครือเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์คฯ ได้ร่วมกันทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ซ่อมแซมและทาสีสนามเด็กเล่น ปรับปรุงพื้นที่สันทนาการเพื่อการเรียนรู้ (Brain-based Learning) อีกและมอบเป็ดไข่ให้แก่โรงเรียน เพื่อเป็นการต่อยอดและฟื้นฟูการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน รวมถึงสานต่อกิจกรรมของทางโรงเรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ทางกลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์คฯ ยังได้มอบเงินทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา รวมถึงสื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัท เดนท์สุ อีจิสฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือข่ายเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ที่ถูกจัดขึ้นทุกประเทศพร้อมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสรรค์สร้างสังคมให้น่าอยู่ ภายใต้กรอบแนวความคิดการมอบประโยชน์คืนสู่สังคมของกลุ่มบริษัท เดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ กลุ่มบริษัท เดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์คฯ มีความมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งคณะผู้บริหารของเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์คฯ มุ่งมั่นและจะไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อร่วมสนับสนุน เสริมสร้าง และยกระดับประเทศไทยให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนตลอดไปบทความอื่นๆ


placeholder
  10
ม.ค. 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ด้วยบริษัท เอสอาร์ แอสเซ็ท จำกัดได้เล็งถึงความสำคัญของเด็ก และ เยาวชน ซึ่งจะก้าวขึ้นไปเป็นกำลังของชาติในอนาคตและเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยส่วนหนึ่งได้สนับสนุนเป็นของขวัญ และ อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม